Pigheat

Departament ds. Badan i Rozwoju Bigas Alsina, S.A., wraz z naukowcami uniwersytetu w Vic, opracował nową technologię zagospodarowania szczeciny wieprzowej, jako jednego z najbardziej wartościowych odpadów poubojowych.

"Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji" Horyzont 2020 "w ramach umowy o grant nr 738874"

Zadanie polegało na pozyskaniu dodatkowej wartości (przychodów) ze szczeciny wieprzowej. Sposób, w jaki to zrobiliśmy, polegał na przekształceniu szczeciny w paliwo, które można by wykorzystać w wytwornicach pary. Dzięki temu szczecina jako paliwo, pozwala wytwarzać jeszcze większe ilości energii.

 

Testy przeprowadzono w zakładzie pilotażowym BIGAS ALSINA, S.A., w Gironie. Przez wiele miesięcy przeprowadzano różne badania, aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać najwyższą kaloryczność całego procesu. Uniwersytet w Vic oraz INnovacc (Katalońskie Stowarzyszenie Innowacji w sektorze mięsa wieprzowego), poprzez swoje kierownictwo i niektórych z jego członków jak np. ubojnia PATEL SAU, aktywnie uczestniczyli w projekcie, użyczając swoich zasobów do przeprowadzenia tych testów.

W końcu, po ośmiu miesiącach pracy, osiągnęliśmy nasz cel. Znaleźliśmy sposób jak przekształcić szczecinę w wysokoenergetyczne paliwo. Co jednak najważniej: do przetworzenia szczeciny potrzebowaliśmy tylko niewielkiej części energii, którą z niej uzyskaliśmy. Dzięki temu wnieśliśmy duży wkład energetyczny do branży, przy jej zerowych kosztach.

 

Następnie, aby wdrożyć do przemysłu, to co udało nam się uzyskać w warunkach laboratoryjnych, przedstawiliśmy nasz projekt programowi badań i rozwoju Unii Europejskiej Horyzont 2020. Dzięki finansowemu wsparciu tego programu i nieocenionej współpracy MATADERO FRIGORÍFICO AVINYÓ, S.A., który użyczył swoich urządzeń do zamontowania tej instalacji, nasz projekt został zrealizowany.