Procesy prowadzone pod ciśnieniem i/lub próżnią

Stosowanie procesów ciśnieniowych i/lub próżniowych jest możliwe z użyciem naszego sprzętu.

Produkt może być poddawany działaniu zwiększonego lub obniżonego ciśnienia (próżni) celem jego sterylizacji, właściwego wymieszania, lub też aby odparować z niego wodę w niższej temperaturze. Nasze maszyny przeznaczone do wszystkich tych operacji, mogą z powodzeniem być zaadaptowane do innych procesów technologicznych, gdzie potrzebne są urządzenia o takiej charakterystyce.