Systemy kondensacji

Chcąc skroplić całą wodę usuniętą z odpadów i odpowiednio ją schłodzić, należy jednocześnie zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w trakcie tego procesu. Pamiętać przy tym należy, o dużych ilościach energii zawartej w odpadach. Jeżeli ta energia, zostanie odpowiednio zagospodarowana, może drastycznie ograniczyć ilość całkowitej energii zużywanej w zakładzie, do obróbki odpadów poubojowych. Zawsze staramy się osiągnąć najwyższą możliwą efektywność, przy jak najmniejszych nakładach energetycznych.