Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Bardzo istotną sprawą, w każdym projekcie związanym z przetwarzaniem odpadów, jest zapewnienie skutecznego systemu usuwania nieprzyjemnych zapachów, które to mogą się pojawiać. Właściwe zaprojektowanie linii przechwytujących te zapachy oraz prawidłowy wybór metody deodoryzacji tychże zapachów, jak również odpowiednio zwymiarowana instalacja wentylacyjna, zabezpieczają przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz zakładu. Wymienione elementy są kluczowe dla prawidłowego działania systemu dedoryzacji.