Przenośniki z serii BIG SIZE

Służą do transportu surowca przed jego rozdrobnieniem. Właściwy dobór wielkości przenośników ma kluczowe znaczenie aby uniknąć problemów i przerw w załadunku surowców. Seria przenośników BIG SIZE umożliwia transport tego produktu w szybki i bezpieczny sposób