Zbiorniki na surowiec mięsno-kostny.

Zbiorniki do składowania surowca mięsno kostnego oraz wszelkiego rodzaju odpadów, mogą mieć najróżniejsze kształty i wielkości. Nasi inżynierowie projektują je, zależnie od wymagań i potrzeb, np. wpasowując w istniejące budynki oraz ze szczególną dbałością o środowisko naturalne, uwzględniając poziom wód gruntowych.