Molins de granulometria súper-fina

Els molins de Bigas Alsina, S.A. de granulometria súper-fina li assegura la trituració de greixos i ossos a un tamany de partícula encara menor. Especialment indicats en condicions de bombeig extremes, o en aquells processos a on una trituració convencional no és suficient.

Sol·licitar catàleg.