Transportadors sèrie BIG SIZE

Pel transport de material cru abans de ser triturat, un correcte dimensionament dels transportadors és essencial per evitar bloquejos i interrupcions durant la càrrega. La sèrie de transportadors BIG SIZE, permet el transport d'aquest subproducte d'una forma ràpida i segura.