Transportadors per crus triturats

Transportadors per subproducte en cru. Especialment dissenyats i dimensionats per aquest fi, tenint especial cura en tots aquells aspectes que poden escurçar la seva vida útil, perquè les pitjors condicions de treball, puguin ser les habituals.