Sistemes de condensació

Ser capaços de condensar tota l'aigua extreta del subproducte i refredar-la degudament, és important per evitar que aquests vapors puguin causar males olors. Però no hem d'oblidar la gran quantitat d'energia que contenen, energia que si s'usa adequadament, es pot minimitzar dràsticament el consum total utilitzat en la planta pel tractament de residus de carn. En el nostre esforç sempre d'aconseguir una major eficiència, aconseguim que el calor desperdiciat sigui el mínim possible.