Cocció

Tota una família d'equips per l'assecatge, coagulació i esterilització dels subproductes, de forma eficient.