Bombes per greix amb percentatge molt elevat de sediments

A Bigas Alsina,S.A. disposem d'una àmplia varietat de sistemes de bombeig, cada una d'elles per atendre les diferents necessitats que la seva posició a la planta de subproductes puguin requerir.

En aplicacions a on després d'una primera extracció els nivells de sediments siguin molt elevats, la sèrie 330 permet moure amplis cabdals de greix en les pitjors condicions, evitant-se els problemes propis d'unitats no dissenyades específicament per aquest fi.   

Sol·licitar catàleg.