Molins de granulometria fina

Els trituradors de la sèrie BA estan dissenyats per soportar els esforços que una màquina com aquesta ha de resistir. Gràcies a la seva doble filera de martells, assegurem una
granulometria de 50mm i degut al seu disseny, les tasques de manteniment es poden realitzar de forma còmode i ràpida.
Incorpora també sistemes per evitar bloquejos, en cas d'entrades inesperades d'elements extranys, el que evita averies i pèrdues de productivitat.
La família de trituradors BA està compresa per models de diferents capacitats, per adaptar-se a diverses produccions i tamanys de subproductes.

Sol·licitar catàleg.