Bombes centrífugues per greix amb sediments

Per aplicacions de bombeig de greix amb un nivell mig de sediments i elevats cabals, la família de bombes centrífugues de Bigas Alsina, S.A. li donarà total fiabilitat en el treball diari a alta temperatura.

Sol·licitar catàleg.