Premses per plomes

Les premses per plomes realitzen una tasca molt important per poder portar a terme un procés de rendering, extreure l'aigua que sovint les plomes porten, sobretot després de haver-les transportat per un sistema hidràulic, de forma que s'evita que tot aquest volum d'aigua arribi de forma innecessària al digestor, a on el que es persegueix és precisament assecar l'aigua que forma part de la pròpia ploma.
Aquesta extracció d'aigua repercuteix en un menor cost en el procés d'assecatge, tant en combustible como en ma d'obra.