Tremujes per farina

L'emmagatzament de la farina, ja sigui de carn i os, de ploma o de pèl, ha de ser de la capacitat i forma que cada instal.lació necessiti, però sempre tenint en compte aspectes tant importants como la rapidesa en la descàrrega, la màxima utilització de la capacitat útil i les condicions higièniques d'emmagatzematge.