Eliminació d'olors

Un requisit imprescindible en qualsevol projecte pel tractament de subproductes, és poder tenir un control eficaç de les olors que es poden generar. Un càlcul correcte de les linees de captació d'olors, una bona elecció del mètode de desodorització a utilitzar, i un bon dimensionament de les ventilacions que eviti qualsevol escapament d'olors a l'exterior, son les claus de l'èxit en un sistema de desodorització.