Digestors

La família de digestors BIALSA comprèn unitats des dels 2400 litres fins els 16000; ademés de la gama de models per laboratori. Tots ells amb diferents motoritzacions en funció de l'ús que se li vulgui donar. En quant a l'equipament, hi han múltiples configuracions diferents, el que els permet adaptar-se a cada aplicació en funció de les aplicacions que s'exigeixin.

 Sol·licitar catàleg.