Empresa

Després de més de 75 anys d'experiència en la construcció de maquinària per a la indústria càrnia i en la fabricació de generadors de vapor, avancem impulsats pels coneixements acumulats en tot aquest espai de temps.

BIGAS ALSINA, S.A. tenim una organització altament competitiva, amb estructures constructives separades per àrees especialitzades dedicades al treball en ferro i l'acer inoxidable. El nostre departament de disseny, estudi i elaboració de projectes està altament qualificat i es nodreix igualment de l'experiència acumulada durant tots aquests anys. A BIGAS ALSINA, S.A. som conscients que, entre tots, hem de construir un món sostenible, i avancem en aquest camí perquè la indústria s'impliqui cada dia més en el respecte cap al medi ambient.

Tant és així, que la major part dels nostres projectes estan relacionats amb maquinària per a la transformació de productes provinents de la natura; graicas a això aprenem i ens fixem en ella -en certa manera, ens atrevim a afirmar que la imitem-i, en conseqüència, seguim aprenent.

Història

A principis del segle XX es crea a Girona BIGAS ALSINA, S.A., un petit taller de caldereria dedicat exclusivament a la fabricació de generadors de vapor i recipients a pressió. La nostra activitat aviat es va veure lligada a les empreses del sector carni que encara avui existeixen a les immediacions de l'empresa.

Juntament amb aquestes empreses, BIGAS ALSINA, S.A. va desenvolupar maquinària que s'adaptava a les diferents necessitats que sorgien, i va aprendre a adaptar-se als canvis, a vegades importants, als que ha d'afrontar-se sovint el sector de la carn.

Aquesta relació s'ha mantingut fins avui dia, a on a les nostres instal·lacions seguim fabricant i aportant sol·lucions tècniques a les noves necessitats i reptes que es plantejen al mercat.