Processos de pressió i/o buit

Poder aplicar pressió i/o buit al producte és possible amb els nostres equips.

Sotmetre el producte a sobrepressió, o fer el buit pot ser interessant durant el procés, ja sigui per esterilitzar, augmentar l'efectivitat en una barreja, o poder evaporar aigua a menor temperatura. els nostres equips, dissenyats per poder realitzar totes aquestes funcions en el procés de rendering, poden ser adaptats a altres tipus de processos a on aquestes característiques poden ser interessants.