Assecatge

L'assecatge és una de les facetes més importants en una planta de rendering. Beneficiï-se'n.

En una planta pel tractament de subproductes, eliminar l'aigua és un dels punts més importants, i assecadors i digestors dissenyats amb aquesta finalitat són màquines robustes, preparades per dur a terme aquesta funció en les condicions més dures. Aquesta capacitat s'ha utilitzat en molts altres processos on també l'assecatge del producte necessita assecadors amb aquestes característiques: robustesa i fiabilitat.