Altres aplicacions

La tecnologia i maquinària utilitzada a les instal.lacions pel procés de subproductes, pot ser usada també per altres aplicacions de la indústria.